Rusza pilotaż projektu #oznaczeni

11 Gru

Czy udało się zmniejszyć lęk przed szukaniem pomocy psychologicznej wśród młodzieży? Czy zrealizowano założenia o zmniejszeniu stygmatyzacji rówieśników borykających się trudnościami i korzystających ze wsparcia psychoterapeutycznego i psychiatrycznego? Z jakim odbiorem wśród nauczycieli spotkał się projekt #oznaczeni? Na te i inne pytania odpowiedzą organizatorzy projektu pilotażowego #oznaczeni oraz ich goście podczas konferencji podsumowującej #NIE#UDAWAJ#ŻE#NIE#WIDZISZ, która odbędzie się 13 grudnia w godz. 13:30 – 16:00 w Europejskim Centrum Solidarności.

Podczas spotkania zamierzamy kontynuować dyskusję na temat nowoczesnej profilaktyki zaburzeń emocjonalnych w życiu nastolatków – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W pierwszej części konferencji przewidujemy debatę pt. „HOUSTON, MAMY PROBLEM…?”, poprzedzoną wystąpieniami wprowadzającymi prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej oraz dr. Marcina Szulca z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, podczas której chcielibyśmy zebrać opinie ekspertów reprezentujących różne środowiska odnośnie kierunków pomocy młodym ludziom przeżywającym trudności psychorozwojowe – mówi Katarzyna Wieczorek, Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Rodzin Przystań realizatora projektu #oznaczeni. – W drugiej części przedstawimy wyniki ewaluacji projektu pilotażowego #oznaczeni oraz zaprezentujemy plany na przyszłość dotyczące rozwoju programu – dodaje Wieczorek.

Konferencja rozpocznie się w dniu 13 grudnia 2016 roku o godzinie 13: 30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, w sali konferencyjnej nr 5 (III piętro). Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail: kkwieczorek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 505 034 567.

PLAN KONFERENCJI
13: 40 – DEBATA pt. „ HOUSTON, MAMY PROBLEM…?”
Wystąpienia wprowadzające:
13:40 – Zachowania ryzykowne – norma czy patologia prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
14:00 – Obyś cudze dzieci uczył. Refleksja na temat pracy wychowawczej i relacji nauczyciel-uczeń dr Marcin Szulc, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
14:15 – Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów
15:00 – PODSUMOWANIE PROJEKTU PILOTAŻOWEGO #OZNACZENI
15:00 – #OZNACZENI – przedstawienie projektu, plany na przyszłość Katarzyna Wieczorek, Prezes Zarządu, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań
15:15 – Wyniki ewaluacji projektu  Maciej Łysak, ewaluator, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań
15:30 – Wręczenie dyplomów i podziękowań
15:45 – Dyskusja i podsumowanie konferencji
16:00 – Zakończenie konferencji.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.