Rozkwit Spółdzielczości Uczniowskiej w Gdańsku

17 Gru

Mądre społeczności przewidują przyszłość i inwestują w następne pokolenia, bo to młodzież stanowi przedłużenie tego, co dziś dorośli budują. Powstanie w Gdańsku 28 spółdzielni uczniowskich w 2018 roku nie pozostawia wątpliwości co do sukcesu projektu edukacyjnego, które było przez ponad rok realizowane przez Stowarzyszenie Morena w gdańskich szkołach.

Statystyki projektu
To jeden z najlepszych wyników w Polsce dotyczący edukacji w zakresie przedsiębiorczości w tym roku. W pewnym sensie można powiedzieć o odrodzeniu przedsiębiorczości młodzieżowej na Pomorzu, bo ta w przeszłych latach była w zaniku.

Dzięki wspólnej pracy zainicjowanej przez Stowarzyszenie Morena wraz z zaproszonymi do projektu placówkami i partnerami, powstało 28 spółdzielni uczniowskich (SU)w 12 szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W ramach projektu wdrożono:
• 256 godzin warsztatów,
• 640 godzin coachingu,
• 3920 godzin pracy grup tworzących SU,
• 212 godzin wsparcia na każdą SU (średnio),
• wizyty studyjne w firmach dla ponad 1200 uczestników.

Potencjał projektu
Gdańsk jest w ścisłej czołówce najbardziej przedsiębiorczych miast w Polsce. Widoczny rozwój gospodarczy oraz inwestycje w infrastrukturę, czynią z niego bardzo atrakcyjne środowisko dla biznesu. Dlatego niezwykle ważne jest przygotowanie kolejnych pokoleń do kontynuowania tej tendencji. Taki cel postawił przed sobą jeden z najważniejszych liderów pomorskich zorientowany na edukację młodzieży w różnych obszarach – Stowarzyszenie Morena. Jest to organizacja pozarządowa, która realizuje wysokiej jakości projekty z zakresu promocji przedsiębiorczości skierowane do dzieci, młodzieży i liderów młodzieżowych. Od ponad 15 lat współpracuje z gdańskimi szkołami. Projekty Funduszu Młodzieżowego, Targów Młodzieżowych CZAS NA MŁODZIEŻ, karty kompetencji i wiele innych zdobywają co roku liczne nagrody.Narzędzia wypracowane przez stowarzyszenie są prezentowane w kraju i za granicą, trafiły również do Krajowego Programu Rozwoju. Stowarzyszenie Morena jest finalistą tegorocznego konkursu „GRYF Pomorski 2018” w kategorii Lider Przedsiębiorczości Młodzieżowej, organizowanego od 18 lat przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości.
Jednym z wdrożonych w zeszłym roku projektów są właśnie spółdzielnie uczniowskie. O zainteresowaniu, jakim cieszyła się ta inicjatywa, świadczą konkretne liczby.

Przebieg projektu

Promowanie i wspieranie spółdzielni uczniowskich zostało wpisane jako jeden z najbardziej istotnych punktów projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” realizowanego w partnerstwie z miastem Gdańsk.

Spółdzielnie Uczniowskie to nauka prawdziwej przedsiębiorczości pod skrzydłami doświadczonych dorosłych. Praktyka jaką młodzież zdobywa jest bezcenną umiejętnością, której nie dostarcza teoria przekazywana podczas lekcji z przedsiębiorczości. To nauka gospodarowania, zarządzania, pracy zespołowej, czyli to co stanowi klucz życia zawodowego. Uczestnictwo młodzieży w samorządowej organizacji uczy ich demokracji, odpowiedzialności społecznej oraz zbiorowej zaradności. Jednakże by to się zadziało, główną rolę odbywa postać edukatora/nauczyciela, który wraz z dyrekcją danej szkoły wspiera inicjatywę. Bardzo istotne jest włączenie do gry przedsiębiorców, którzy w ramach mentoringu, wspierają młodzież oraz pokazują im realnie działające firm od kulis.

Biorąc po uwagę te wszystkie wytyczne, szukając możliwości pobudzenia kreatywności młodzieży oraz korzyści dla szkół, Stowarzyszenie Morena opracowało konkurs na Spółdzielnię Uczniowską. Nagrodą było dofinansowanie najlepszych pomysłów, pomoc w ich wdrożeniu pod opieką mentorów i doradców. Konkurs ogłoszono w listopadzie 2017 roku.

Cele projektu zakładały podnoszenie kluczowych kompetencji w zakresie:
– przedsiębiorczości,
– tworzenia pomysłów biznesowych,
– myślenia projektowego,
– kreatywności i projektowania,
– komunikacji.

Projekt przewidywał także przeszkolenie nauczycieli i opiekunów, którzy mieli zaangażować się w tę inicjatywę. Oni również dostali okazję do rozwinięcia swych kompetencji w tym obszarze.

Krok I – Dane i liczby
Konkurs podzielony został na 3 części, które były realizowane przez rok, począwszy od listopada 2017r. Pierwszy etap trwał do stycznia 2018 roku. Przeprowadzono spotkania informacyjne i przygotowawcze oraz warsztaty Design Thinking dla nauczycieli, gdyż to oni przede wszystkich mieli być dla uczniów koordynatorami. Ich rolą miało być stworzenie grupy projektowej złożonej z co najmniej czterech uczniów oraz zainspirowanie ich do szukania kreatywnego pomysłu na spółdzielnię uczniowską, która odpowiadałaby na lokalną potrzebę. Pomysł musiał być realny i mieć szansę na skuteczne działanie oraz zarabianie. Gra toczyła się o dotacje finansowe. Wparcie Stowarzyszenie Morena polegało także m.in. na organizacji szkoleń oraz na przeprowadzeniu wizyt studyjnych u pomorskich przedsiębiorców. Uczniowie spotkali się z przedstawicielami takich firm jak: Trefl, Intel, Bayer, Doraco, Blue Media, PWC, Merkus, Flex. Efektem pierwszego etapu było złożenie wniosku z pomysłem na biznes.

W styczniu 2018 rok złożono 77 wniosków, z czego 69 przeszło dalej z pozytywną oceną formalną. Zaangażowało się 308 uczniów pod okiem 17 nauczycieli z 12 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do kolejnego etapu przeszło 30 pomysłów na spółdzielnie uczniowskie.

Krok II – Dane i liczby
Drugi etap trwał od lutego do maja 2018 roku i obejmował tworzenie biznes planu. Uczniowie i koordynatorzy dostali wsparcie w zakresie szkoleń z zarządzania projektem, marketingu, finansów i rachunkowości. Mieli także dostęp do opieki coachów oraz współpracy z „aniołem biznesu”, którym był najczęściej absolwent z danej szkoły odnoszący sukcesu w biznesie. Każdy projekt mógł skorzystać z 32 godzin coachingu. Czas na złożenie biznes planu mieli do 15 kwietnia. Zgłoszono 28 projektów. Wyniki tego etapu konkursu pokazały skuteczność szkoleń i wsparcia, gdyż wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i wszystkie przeszły do III etapu.

Pomysły zostały zaprezentowane podczas IV. Edycji Targów Czas na Młodzież – Warsztaty Wymiany Doświadczeń, wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Morena w dniach 15-16 maja 2018 r. Wtedy też spółdzielnie uczniowskie dostały szansę przedstawienie swojej działalności szerszej publiczności na stoiskach targowych. Przygotowali plakaty, ulotki oraz informatory na temat planowanej spółdzielni. Każda grupa miała za zadanie zaprezentować się na scenie podczas 3 minutowego wystąpienia. Było to o tyle ważne, że uczestnicy targów mogli przy pomocy głosowania przyznać tzw. dziką kartę, czyli dofinansowanie projektu niezależnie od wyniku konkursu II etapy rozstrzyganego przez komisję konkursową.

Krok III – Dane i liczby
Trzeci etap to startup, czyli realizacja pomysłu na spółdzielnię uczniowską. Trwał on od maja do września 2018 roku. To był bardzo ważny czas, gdyż w grę wchodziło sprawdzenie w realnych warunkach czy pomysł na biznes jest rentowny i faktycznie odpowiada na wybraną potrzebę.

Jakie zatem „biznesy” pozakładali uczniowie?

Przekrój wdrożonych inicjatyw jest bardzo szeroki, co bardzo dobrze świadczy o kreatywności uczniów. Wśród spółdzielni aktualnie funkcjonujących i zarabiających możemy spotkać zarówno sklepik szkolny, punkt ksero, wynajem szafek szkolnych, zakład stylizacji fryzjerskich, markę odzieżową, producentów mydła, ekologicznej biżuterii, jak młodzieżowe biuro pracy lub agencję produkcji video.

Przyszłość w ich rękach

Adam Niemkiewicz, prezes Stowarzyszenia Morena: „Z uwagą obserwujemy działania 28 spółdzielni. Jesteśmy w trakcie przygotowywania podsumowania prezentującego projekt, który przedstawimy podczas specjalnego wydarzenia na początku 2019 roku. Prowadzimy również rozmowy z potencjalnymi mentorami ze środowisk biznesowych, którzy będą mogli wesprzeć naszych spółdzielców. Powstaje także film promujący spółdzielnie, zresztą realizowany przez jedną z nich. Mamy nadzieję, że ta pozytywna odsłona ekonomii społecznej na dobre zagości w gdańskich szkołach, bo jak to pokazuje sukces projektu Stowarzyszenia Morena – warto zainwestować w młodzież.”

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.