Ponad 20 tysięcy na założenie firmy

23 Lut

Kolejna szansa dla ponad 150 przyszłych przedsiębiorców z Trójmiasta na założenie własnego biznesu – w Gdańskim Urzędzie Pracy można sięgnąć po dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tym razem suma środków każdorazowo przyznawanych przez urząd to aż 20 000 zł. Na prawidłowo wypełnione dokumenty GUP czeka tylko do 2 marca.

Dotacja? Jak ją zdobyć?
O środki finansowe mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP. Jednak ze względu na trzy różne źródła finansowania – RPO, PO WER oraz ZIT przyszły przedsiębiorca musi spełnić także kilka dodatkowych kryteriów. Pierwsze z nich dotyczy wieku. W przypadku pierwszego projektu czyli Regionalnego Programu Operacyjnego o wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 30 lat. Ponadto mężczyźni poniżej 50 roku życia muszą dodatkowo spełnić jeden z poniższych wymogów:

– posiadać wykształcenie maksymalnie średnie;
– legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności;
– pozostawać bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach dotacji finansowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o dotację mogą ubiegać się młode osoby, które nie ukończyły 30 lat. Kandydaci poniżej 25 roku życia dodatkowo nie mogą być zarejestrowani w Gdańskim Urzędzie Pracy dłużej niż 4 miesiące.

Najwyższą kwotę na założenie firmy, bo aż 23 000 zł mogą otrzymać osoby bezrobotne korzystające z programu ZIT (Zintegrowana Inwestycja w Talenty). Każda osoba, która będzie ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności w ramach tego projektu musi mieć ukończone 30 lat oraz złożyć specjalny wniosek na wybrane przez siebie szkolenie indywidualne podnoszące kwalifikacje w kierunku zakładanego biznesu (zakończone powszechnie uznawanym certyfikatem lub egzaminem). Maksymalna wartość szkolenia nie może przekroczyć 5 000 zł.

Uczestnicy ZIT-u muszą spełnić także dodatkowe wymogi. W przypadku Pań minimum jedno z poniższych kryteriów, Panowie nie mniej niż dwa.

Kryteria:

– pozostawanie bez pracy co najmniej 12 miesięcy;
– niskie wykształcenie (maksymalnie średnie; bez uwzględnienia szkoły policealnej);
– ukończenie 50 roku życia;
– stopień niepełnosprawności.

Jak to działa?
Proces uzyskania dotacji rozpoczyna się od wypełnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i złożenia go w kancelarii GUP. Wypełniając dokumenty warto m.in. dokładnie opisać profil planowanej działalności oraz podjęte już przez nas działania na rzecz uruchomienia firmy.

O tym czy dany wniosek uzyska dofinansowanie decyduje liczba punktów uzyskanych podczas jego oceny. Szczegółowe informacje dotyczące liczby punktów oraz zasad ich przyznawania można znaleźć w Regulaminie. Osoby, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji w ciągu miesiąca otrzymają wnioskowaną kwotę, jednak nie wyższą niż 20 lub 23 000 zł. Środki te będzie można przeznaczyć np. na częściowe zatowarowanie, zakup niezbędnego sprzętu lub promocję. Wsparcie finansowe będzie całkowicie bezzwrotne, o ile założoną działalność uda się utrzymać przez minimum rok.

Nabór
Na zgłoszenia od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji GUP czeka do 2 marca 2018 roku.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać: na stronie internetowej urzędu pracy, bezpośrednio w siedzibie GUP (Gdańsk, ul. 3 Maja 9, Dział Programów i Obsługi Pracodawców, I piętro, pok. nr 113) lub telefonicznie (/58/ 732-53-69, 732-53-31, 732-52-25).

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.