Międzynarodowy Tydzień Mediacji

4 Lis

Za nami Międzynarodowy Tydzień Mediacji, który w tym roku był wyjątkowy. W jego trakcie mediatorzy promowali ideę mediacji, informowali o zaletach i korzyściach z niej płynących, a także prowadzili warsztaty, konferencje i spotkania. 

W ramach comiesięcznych spotkań w Salonie Mediatora przeprowadzono Debatę Oksfordzką, której główną tezą była: „Obligatoryjność mediacji – mit czy rozwiązanie przyszłości”. Tezę Debaty doskonale zobrazował rysunek przewodni przygotowany przez sędziego Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusza Krupę.

mediacja

Do roli głównych mówców zaproszeni zostali sędziowie z Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sędziowie z gdańskich Sądów Rejonowych, mediator, adwokat, radca prawny oraz psycholog. Sędziowie reprezentowali wydziały cywilne, gospodarcze oraz karny.

Debata rozpoczęła się od przedstawienia się liderów „propozycji” i „opozycji” oraz krótkiego wstępu, co będzie celem argumentacji każdej z debatujących grup. 

Po zaprezentowaniu się uczestników rozpoczęła się wymiana racji pomiędzy głównymi mówcami, której celem było przekonanie do stawianej tezy lub jej podważenie i obalenie. Członkowie obu grup mówili na przemian, odnosząc się do argumentów przedstawianych przez stronę przeciwną.

Nad sprawnym przebiegiem Debaty czuwał Marszałek Debaty w osobie Magdy Bellwon, z ośrodka mediacyjnego „CONSEO”, pilnując czasu wypowiedzi stron i wzajemnej komunikacji.

Obie grupy mówców były doskonale przygotowane do dyskusji i przedstawiały mocne argumenty zarówno „za” jak i „przeciw” obligatoryjności mediacji. Powoływano się na przykłady włoskiego systemu prawnego, nazywanego „Cudem włoskim”, gdzie wprowadzenie obligatoryjności mediacji zaowocowało wzrostem liczby mediacji a w ponad 50% spraw kierowanych do mediacji zawarte zostały ugody. Przeciwnicy tezy podnosili kwestie związane z odpłatnością za obligatoryjną mediację – kto miałby ponosić wówczas koszty mediacji? Skarb Państwa czy też obywatele?

Zarówno „propozycja” jak i „opozycja” odnosiła się do psychologicznych i emocjonalnych skutków obligatoryjnej mediacji – jak na Strony wpływać będzie nierównowaga w mediacji, czy sala sądowa jest przyjazna dla Stron, czy udział w mediacji chroni przed stresem związanym z toczącym się postępowaniem i, czy w przypadku obligatoryjnej mediacji uda się złagodzić a nawet wyeliminować wymienione powyżej czynniki?

Pojawił się również argumentu wskazujące na aspekt wolności, niezależności i samostanowienia. Czy coś co jest narzucone może być skuteczne? Czy społeczeństwo skorzysta z czegoś, co zostanie mu nakazane i gdzie w takim razie występuje zasada dobrowolności mediacji?

Ale czy celem obligatoryjności mediacji jest zmuszanie do niej? Czy nie jest to tak, że mediacja umożliwia kształtowanie dalszych relacji miedzy Stronami bez niszczenia ich, że daje efekty pozytywne, jest neutralna a najważniejsze jest osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia?

Każdy z mówców „propozycji” i „opozycji” miał możliwość przedstawienia po jednym argumencie dotyczącym tezy Debaty. Po każdym z wystąpień członkowie grupy przeciwnej mogli zadać mówcy pytanie odnośnie przedstawianego argumentu.

Po wystąpieniach wszystkich głównych mówców i podsumowaniu dokonanym przez liderów do dyskusji zaproszona została liczna publiczność uczestnicząca w Debacie, która wyposażona w czerwone i zielone karty do głosowania zadecydować miała której strony argumenty były mocniejsze.

W czasie przerwy kawowej podliczono głosy. Wygrały argumenty „opozycji” będącej przeciwko obligatoryjności mediacji – 32 oddane głosy. Natomiast argumenty „propozycji” przekonały 29 osób.

Debata zakończyła się dyskusją nad przyszłością mediacji i korzyściami płynącymi z jej stosowania. Zarówno publiczność jak i uczestnicy Debaty zgodnie stwierdzili, że najważniejsze jest budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie stosowania mediacji, jej promocja i propagowanie. 

A ponieważ organizacja Debaty przypadła do gustu zarówno jej uczestnikom jak i publiczności, być może już niedługo będziemy mieli przyjemność zaprosić Państwa do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kolejną odsłonę Debaty Oksfordzkiej poświęconej mediacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.