Masz Start-up? ARP zaprasza na konsultacje

3 Lis

Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP) rozpoczęła swoją działalność 22 lata temu. Wspólnym mianownikiem realizowanych przez nią zadań jest misja, czyli wsparcie przedsiębiorczości oraz rozwój Pomorza. Duży obszar działań skierowany jest do tych osób, które wkraczają na drogę własnego biznesu. Ważną częścią działalności ARP są świadczone w szerokim zakresie usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Usługi informacyjno-doradcze realizowane w ARP przez Punkt Konsultacyjny, skierowane są do rozpoczynających działalność, jak i już prowadzących własną firmę przedsiębiorców. Najczęściej przychodzą tam osoby, które chcą uzyskać informacje na temat podjęcia działalności gospodarczej lub szukają dofinansowania swojej działalności.

Podstawowym zadaniem Konsultantów jest dostarczenie informacji umożliwiających świadome i samodzielne podjęcie decyzji co do uruchomienia działalności gospodarczej lub wyboru działań mogących przyczynić się do jej rozwoju. Zainteresowanie usługami doradczymi, ich pozytywna ocena przez klientów to powód, dla którego ARP po raz kolejny pozyskała dofinansowanie ze środków UE na świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich firm w ramach projektu PK KSU Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpłatność klienta będzie wynosiła 12 zł netto za godzinę co stanowi zaledwie 10% wartości usługi.

Punkt Konsultacyjny w ramach nowego projektu rozpoczął działalność już w październiku. Aktualna propozycja usług doradczych została przygotowana na podstawie wielu lat doświadczeń i spotkań z przedsiębiorcami. Dlatego w ofercie oprócz usług biznesowych znalazły się także pomoc prawna oraz podatkowa. Cennym wsparciem dla stawiających pierwsze kroki w biznesie jest kompleksowa pomoc w założeniu działalności gospodarczej.

W zakres typowo biznesowych form doradztwa wchodzi przygotowanie biznesplanu czy strategii rozwoju małej firmy. Doradcy mogą również pomóc w pozyskaniu finansowania z różnych źródeł jak np. pożyczki, dotacje lub kredyty. Szukając finansowania doradcy kierują się przeanalizowaną sytuacją klienta i jego interesem. Biznesowe są także takie usługi jak m.in. audyt potrzeb rozwojowych czy audyt marketingowy. W obszar doradztwa prawnego wchodzą usługi sprawdzone we współpracy z młodym biznesem, takie jak doradztwo w zakresie zakładania spółki, przygotowania umowy w obrocie gospodarczym, porady dotyczące ochrony własności intelektualnej, a nawet pomoc przy odzyskiwaniu należności. Osoby posiadające pomysł na biznes mogą być profesjonalistami w swojej dziedzinie, jednak z reguły brakuje im praktycznej wiedzy na temat działania firmy i wynikających z tego obowiązków prawno-finansowych. Dlatego w ofercie znalazły się także porady podatkowe, jeden z trudniejszych obszarów dla młodego przedsiębiorcy. Doradztwo w tym zakresie obejmie przykładowo opracowanie opinii, ekspertyz podatkowych, a także dobór odpowiedniej formy opodatkowania.

Potrzeby i problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w bezpośrednim kontakcie z konsultantami pozwalają na bieżącą aktualizację organizowanych w ARP szkoleń, warsztatów i konferencji. Stwarzają one przedsiębiorcom możliwość uzupełniania wiedzy i wymiany doświadczeń. Wśród propozycji ARP można znaleźć m.in.szkolenia dla ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą i poszukujących kapitału na własny biznes, kadr biznesu i samorządów, coachów, trenerów. Duża część propozycji szkoleniowych jest realizowana w ramach projektów, na które ARP pozyskała fundusze z Unii Europejskiej .

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.