Rusza kampania „Expect Everything”

7 Kwi

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie „Hypatia”, który ma na celu zachęcanie młodzieży do wyboru kariery naukowej i odpowiada za realizację aktywności oraz budowanie sieci współpracy w ramach projektu na terenie Polski. Start: 21 kwietnia.

Współczesne badania pokazują, że w dzisiejszych czasach w edukacji młodych ludzi często nie podejmuje się zagadnień związanych z równością w dostępie do nauki. Co więcej, młodzi Europejczycy, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, nie posiadają dostatecznej wiedzy o różnorodności ścieżek kariery, jakie oferuje zawód naukowca w dziedzinach takich jak branża technologiczna, inżynieryjna czy nauki matematyczne (STEM).

„Hypatia” to ogólnoeuropejski projekt, w którym bierze udział Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w wieku 13-18 lat w obszar nauk STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ważnym elementem projektu będzie promowanie równouprawnienia  w dostępie do nauki poprzez zachęcanie dziewcząt do wyboru zawodu naukowca oraz budowania przyszłej kariery zawodowej w oparciu o przedmioty ścisłe z obszaru nauk STEM. W  celu realizacji założeń projektu, do wspólnych aktywności zostały zaproszone centra nauki, muzea, szkoły, instytucje naukowe, innowacyjne firmy, eksperci oraz młodzież. Grupy te będą współpracować na poziomie międzynarodowym oraz lokalnym w 14 wybranych sieciach współpracy, w tym również w gdyńskim EXPERYMENCIE, a ich rolą będzie głównie opracowywanie treści edukacyjnych oraz planowanie wspólnych aktywności oraz eventów.

21 kwietnia 2016 roku, projekt “Hypatia” staruje z upowszechniającą kampanią „Expect Everything”, skierowaną do młodzieży, której szczególnym celem będzie zaangażowanie  oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowań naukowych w obszarze STEM. Kampania ta będzie kontynuacją podjętych przez Komisję Europejską działań w ramach programu “Science it’s a girl thing”. Hasło „Expect Everything” czyli “Oczekuj wszystkiego” będzie ucieleśnieniem ducha innowacyjności oraz otwarcia na wyzwania, jakie stoją przed młodymi naukowcami. Stanie się mottem zachęcającym młodzież do działania i powiedzenia: „Tak, w życiu oczekuję wszystkiego! Tak samo, jak wszystkiego można oczekiwać ode mnie”.

W ramach prowadzonej kampanii młodzież będzie miała dostęp do dedykowanych kanałów informacyjnych na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Vimeo czy Tumblr. Powstanie strona internetowa expecteverything.eu, której głównym zadaniem będzie dotarcie w jak najszerszym zakresie do użytkowników urządzeń mobilnych, angażując ich w eventy oraz aktywności odbywające się w 14 sieciach współpracy. Użytkownicy będą mogli odkrywać zaskakujące fakty o nauce, brać udział w tworzeniu artykułów popularnonaukowych, spotykać się z naukowcami oraz poznawać specyfikę ich pracy.

W tym samym czasie powstanie strona hypatiaproject.eu, dedykowana nauczycielom, dyrektorom szkół, centrom nauki, firmom innowacyjnym oraz naukowcom, oferująca narzędzia edukacyjne oraz wykaz aktywności, które zachęcać będą do nauczania przedmiotów z zakresu STEM. Strona ta będzie prezentować kluczowe informacje dotyczące projektu “Hypatia i jego aktywności

Planuje się, iż projekt, dzięki zaplanowanej kampanii, aktywnościom oraz eventom dotrze swoim zasięgiem do ponad 50 000 nauczycieli dyrektorów oraz ponad 250 000 uczniów oraz studentów. Efekty projektu przełożą się zasadniczo na długofalowe zmiany w podejściu do postrzegania kariery naukowej oraz większego zainteresowania naukami z zakresu STEM.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.