„Firma Przyjazna Mediacji”

20 Kwi

23 kwietnia odbędzie się konferencja „Firma Przyjazna Mediacji” z udziałem przedstawicieli Sądu Okręgowego w Gdańsku, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Prokuratorii Generalnej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Podczas spotkania zostanie m.in. podpisane porozumienie w sprawie promowania mediacji w sprawach gospodarczych pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Wstęp wolny po rejestracji.

PROGRAM KONFERENCJI:

W trakcie konferencji przewidziane jest m.in.:

Podpisanie Porozumienia w sprawie promowania mediacji w sprawach gospodarczych.

Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych, w tym w zakresie wspierania projektu „Firma przyjazna mediacji”. Strony porozumienia w ramach porozumienia powołają m.in Kapitułę w województwie pomorskim składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.

Podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez Przedsiębiorców.

Uroczyste, z udziałem mediów, podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez firmy z Pomorza. W dalszym etapie firmy, które będą realizowały złożoną deklarację w praktyce, będą mogły być honorowane godłem „Firma przyjazna mediacji”.

Referaty, m.in.:

– w zakresie doświadczeń Prokuratorii Generalnej w zawieraniu ugód pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, a przedsiębiorcami przedstawi Artur Woźnicki, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni radca tej Prokuratorii

– co do roli, jaką pełnią pełnomocnicy procesowi w zakresie wpierania stron w rozwiązaniu ich sporu, także w drodze mediacji oraz o kształceniu studentów prawa, w tym zakresie – dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG

– doświadczenia Sądu Okręgowego we wspieraniu mediacji przedstawi Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki.

Więcej informacji: www.pcaim.org.pl/firma-przyjazna-mediacji.html.

Rejestracja: firma-przyjazna-mediacji-nowe-rozwiazania.konfeo.com/pl/groups

Kiedy? 23 kwietnia 2018, godz. 10.00-13.30
Gdzie? Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6, Aula B

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.