Elektroniczne zwolnienia lekarskie u pracodawcy

25 Sty

Od 1 lipca elektroniczne zwolnienia lekarskie czyli e-ZLA, będą jedynym sposobem wystawienia zwolnienia pacjentowi. Pracodawcy korzystający z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) otrzymają e-ZLA pracowników bezpośrednio po wystawieniu przez lekarza. Dokumenty te może filtrować, eksportować i archiwizować.

e-ZLA można filtrować według wybranego kryterium, np. zwolnienia lekarskie z ostatniego dnia, czy tygodnia albo zwolnienia konkretnego pracownika.

Elektroniczne zwolnienia lekarz podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatem udostępnionym przez ZUS. Pracodawca przechowuje je w oryginale. Oczywiście można wydrukować podgląd e-ZLA, ale ma on charakter wyłącznie informacyjny. Można to zrobić wybierając konkretne e-ZLA, eksportując je i zapisując na komputerze lub nośniku. Eksportowane zaświadczenie ma format xml. Plik zawiera wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego oraz dane dotyczące podpisu elektronicznego lekarza. W nazwie pliku, którą system nadaje automatycznie, jest identyfikator e-ZLA na PUE ZUS oraz data i czas eksportu. Nazwę można uzupełnić np. o imię i nazwisko pracownika.
Wyeksportowane e-ZLA można przenieść do archiwum. Wtedy nie będzie go już w widoku „Zaświadczenia lekarskie”.

Funkcja archiwizacji pomaga uporządkować e-ZLA na koncie PUE ZUS. Zwolnienie wyeksportowane z widoku „Dokumenty i wiadomości” – „Zaświadczenia lekarskie”, zaznacza się w ostatniej kolumnie, z prawej strony. Następnie trzeba kliknąć przycisk „Przenieś do archiwum” i zaakceptować komunikat, który się pojawi. Tego zwolnienia nie będzie już na liście. Jednak w każdej chwili można skorzystać z opcji „Przywróć z archiwum”, a wtedy zwolnienie znów będzie w zakładce „Zaświadczenia lekarskie”.

Dokument elektronicznego zwolnienia lekarskiego wyeksportowany z PUE ZUS trzeba przechowywać przez co najmniej 3 lata.

Jeżeli pracodawca nie ma swojego profilu na PUE pracownicy muszą mu dostarczyć wydruk e-ZLA.

Źródło: Materiały prasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.