Analiza SWOT

30 Sie

Analiza SWOT należy do grupy narzędzi umożliwiającej przeprowadzenie analizy strategicznej. Swe źródła ma w „teorii pola” opracowanej przez K.Lewina. Teoria ta opisuje zależności pomiędzy psychiką jednostki a otoczeniem z którym tworzy całość.

Analogia ta pasuje do analizy podmiotów gospodarczych ponieważ rozróżnia się w niej czynniki wewnętrzne (podmiot) i zewnętrzne (rynek, konkurencja). Nazwa analizy to pierwsze litery słów:

1. Strengths – mocne strony
2. Weaknesses – słabe strony
3. Opportunities – szanse
4. Threats – zagrożenia
„każdy czynnik poddawany jest ocenom grupowym, w wyniku których ustala się następujące wskaźniki:
a. Siłę i kierunek wpływu poszczególnych elementów otoczenia na organizację,
b. Stopień trudności sytuacji przedsiębiorstwa
c. Ocenę stanu przedsiębiorstwa w podziale na mocne i słabe strony
d. Pole swobody manewru w zakresie słabych i mocnych stron
e. Sumaryczne pole swobody manewru
f. Antycypowane możliwości pokonania trudności.”

Dobór argumentów i technik oceny jest swobodny tak samo jak wnioski i interpretacje.
Analiza SWOT podsumowuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bieżącą oraz przyszłą działalność podmiotów. Wiedząc, że w samej organizacji jak i na rynku dochodzi do sytuacji pozytywnych i negatywnych otrzymujemy 4 główne kategorię stanowiące istotę omawianej metody badawczej.

1. Strengths – mocne strony – wewnętrzne pozytywne cechy jednostki,
2. Weaknesses – słabe strony – wewnętrzne negatywne cechy jednostki,
3. Opportunities – szanse – zewnętrzne pozytywne cechy rynku,
4. Threats – zagrożenia – wewnętrzne negatywne cechy rynku,
klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT

Ogólne wytyczne analizy SWOT są proste choć jednocześnie trudne w realizacji:

1. unikać zagrożeń
2. wykorzystać szanse
3. wzmacniać słabe strony
4. opierać się na mocnych stronach

Właśnie te cechy determinują rozpoczęcie, kontynuowanie i rozwój działalności przedsiębiorstw. Analiza SWOT jest popularnym narzędziem dającym odpowiedzi na kluczowe pytania organizacji i zarządzania biznesem.

Źródło: Gierszewska G. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.