Wypięknieje kolejny obiekt Centrum Hewelianum

24 Maj

Nowa powierzchnia konferencyjno-ekspozycyjna, meble miejskie, video-mapping
i gastronomia – już wkrótce Wozownia Artyleryjska na terenie Centrum Hewelianum otrzyma nie tylko nowy blask. 

Projekt pt. „Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku” otrzymał właśnie dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – To kolejny sukces Gdańskiego Centrum Nauki w pozyskiwaniu środków na rewitalizację fortu Góry Gradowej. Rewaloryzacja Wozowni Artyleryjskiej pozwoli włączyć w kompleks atrakcji Centrum Hewelianum kolejny, w tej chwili niezagospodarowany obiekt. Po wykonaniu niezbędnych prac konserwatorskich i odtworzeniu historycznego wyglądu będzie pełnił on funkcję kulturalno–turystyczną, nadając ofercie Centrum charakter kompleksowej atrakcji turystycznej – informuje Przemysław Piotr Guzow, Dyrektor Centrum Hewelianum. – Już dziś jesteśmy jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w całym Trójmieście – dodaje.

Wozownia Artyleryjska została wzniesiona w latach 70. XIX wieku. Obiekt jest niezwykle cenny pod względem architektonicznym, stanowi bowiem przykład konstrukcji szkieletowej, czyli jednej z najbardziej atrakcyjnych form budownictwa, między innymi ze względu na widoczne zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz elementy konstrukcyjne Jest to jedyny tego typu budynek na terenie Centrum Hewelianum.

ch2

We wnętrzu Wozowni zlokalizowana zostanie przestrzeń pod wystawy, konferencje, spotkania oraz wydzielone miejsce na gastronomię, dzięki której odwiedzający będą mogli pozostać tu na dłużej. Obiekt, ze względu na swój unikalny charakter, zostanie wpisany także w ścieżkę zwiedzania fortu, wykorzystując przy tym nowoczesne formy przekazu – mówi Ewa Jodko–Bronk, Kierownik Działu Funduszy Europejskich i Administracji Centrum Hewelianum.

Adaptacja budynku przewiduje kompleksową przebudowę wnętrza budynku, rewaloryzację elewacji wraz z odtworzeniem 5 par wrót i odtworzenie mostku łączącego budynek z fortyfikacjami na Wysokim Czole Kurkowym. Obiekt będzie także „przyjazny środowisku” dzięki wykorzystaniu OZE, jak pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne oraz zbiornikom na wodę deszczową.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 10 079 561,59. Przyznawane przez zarząd województwa pomorskiego dotacje mające za zadanie zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zostały rozdysponowane w ramach konkursu. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku, jej zakończenie planowane jest na rok 2018.

Źródło: Materiały prasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.