Wymiana międzynarodowa odpowiedzią na współczesne konflikty?

31 Paź

Członkowie AIESEC, największej na świecie organizacji non-profit tworzonej całkowicie przez młodych ludzi, od 1948 roku dążą do osiągnięcia pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Jak to robią?

Organizacja powstała w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową. Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro.

AIESEC umożliwia młodym ludziom na całym świecie zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez udział w wymianach międzynarodowych, które pozwalają im poznać świat i rozwinąć w sobie umiejętności liderskie.

Kim jest lider według członków AIESEC?

To osoba, która wie, że globalna perspektywa pozwala o wiele lepiej zrozumieć otaczający nas świat i dzięki niej, jesteśmy w stanie łatwiej komunikować się w zróżnicowanych środowiskach  – mówi Ola Raczyńska, Wiceprzewodnicząca ds. Wychodzących Wolontariatów Global Volunteer w Oddziale Lokalnym AIESEC w Trójmieście. – Udział w wymianie międzynarodowej, tak samo jak działalność w organizacji, pozwala nam zrozumieć nasze mocne i słabe strony, a także wartości, które motywują każdego z nas do działania na rzecz lokalnego środowiska.

Wolontariaty organizowane przez AIESEC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Każdy z projektów odpowiada jednemu z siedemnastu Celów, które mają być osiagnięte do 2030 roku. Czego mogą dotyczyć takie projekty?

Wolontariusze biorą udział w projektach, które odpowiadają na problemy danego kraju. Przykładowo w Malezji problemem jest marnotrawienie jedzenia. Jeden z tamtejszych projektów ma na celu zwiększanie świadomości na temat tego problemu wśród lokalnej społeczności. W wielu krajach Ameryki Południowej jest problem z jakościową edukacją. Tam wolontariusze uczą języków i prowadzą warsztaty zachęcające dzieci i młodzież do nauki. Jednocześnie dzielą się swoją kulturą i są ambasadorami Polski za granicą. Dla wielu osób taki wolontariusz może być jedynym Polakiem, jakiego spotkają w życiu – mówi Ola.

Projekty AIESEC odbywają się przez cały rok w ponad 120 krajach na świecie. Trwają od 6 do 8 tygodni i skierowane są do osób w między 18 a 30 rokiem życia. Jedyne wymagania to znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i chęć działania.

Wolontariat zagraniczny to nie jedyna działalność AIESEC. Organizują oni też praktyki zagraniczne, a także projekty społeczne i edukacyjne w polskich placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych.

Organizacja prowadzona jest w całości przez młodych ludzi, a większość z nich nie ma więcej niż 25 lat. Dzięki działalności w AIESEC realizują projekty, które pozwalają im pozytywnie wplywac na świat i jednocześnie rozwijać w sobie umiejętności cenione przez potencjalnych pracodawców.

Oddział Lokalny AIESEC w Trójmieście mieści się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Więcej o organizacji można dowiedzieć się na www.aiesec.pl i na stronie na Facebooku AIESEC in Poland.

Portal my3miasto.pl wspiera medialnie działania organizacji AIESEC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.