Przenosimy żaby. Potrzebna każda para rąk!

13 Kwi

Żaby będą przenosić uczniowie, urzędnicy, mieszkańcy. Happening „Daj żabie przejść” odbędzie się jutro w Dolinie Królewskiej, przy ul. Do Studzienki w godz. 11:00–12:00. Obecność każdego, komu na sercu leży los zwierząt mile widziana. Gdańsk realizuje program czynnej ochrony płazów już od 10 lat.

Podobnie jak w latach ubiegłych, do akcji pomocy płazom włączyli się podopieczni i pracownicy zaprzyjaźnionej z miastem Fundacji Sprawni Inaczej. Przenosić żaby będą również uczniowie szkoły podstawowej Fregata, urzędnicy gdańskiego magistratu oraz pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Już od 10 lat gdański Wydział Środowiska organizuje akcję pomocy dla tych pożytecznych zwierząt, będących w Polsce pod ochroną. Podobnie jak w latach ubiegłych, w znanych miejscach wędrówek płazów, szczególnie dla nich niebezpiecznych, rozstawiane są płotki, znaki i pułapki – wiaderka, a grupy wolontariuszy przenoszą płazy do zbiorników wodnych. Został także stworzony Płazi Patrol Interwencyjny, który przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia dotyczące wędrówek żab i zagrożeń, jakie napotykają one na swojej drodze. Z dyżurnymi patrolu można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 724 323 481.

Wpływ ruchu kołowego na śmiertelność drobnych gatunków zwierząt, wśród zoologów znany jest od dawna, marginalizowany jest jednak w środowisku drogowców. Tymczasem, co roku na drogach ginie ogromna liczba drobnych kręgowców, wśród których najliczniejszą grupą są właśnie płazy. Dlatego właśnie w 2008 roku Gdańsk rozpoczął pilotażowy program czynnej ochrony płazów na terenie miasta – mówi koordynator akcji Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu.

Zagrożone są gatunki żab i ropuch, które wędrują do najbliższego zbiornika wodnego, by złożyć skrzek. Przeprawiając się przez jezdnię, która często znajduje się na ich trasie przemarszu, masowo giną pod kołami samochodów. Wpadają również w tzw. pułapki antropogeniczne, z których nie potrafią się wydostać. Takie pułapki to m.in. drogowe studzienki kanalizacyjne i deszczowe, kolektory, niezabezpieczone wykopy, czy zbiorniki wodne ze stromymi brzegami.

Gdzie płazy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo? Ulica Góralska, Michałowskiego, Do Studzienki, Myśliwska, Bytowska, Kwietna, Spacerowa oraz rejony zbiorników wodnych i retencyjnych. Warto podkreślić, że co roku dzięki gdańskiemu programowi pomocy płazom ratowanych jest kilka tysięcy przedstawicieli tego gatunku.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.