Kongres Kultury Pomorskiej

23 Lut

Prace nad Kongresem Kultury Pomorskiej weszły w decydującą fazę. Przed Państwem 17 posiedzeń tematycznych w różnych lokalizacjach w województwie oraz obrady plenarne. Organizatorzy zapraszają animatorów, artystów, aktywistów kulturalnych, liderów kultury, urzędników, polityków, biznesmenów, odbiorców kultury i wszystkich zainteresowanych. Zakres poszczególnych obrad tematycznych, miejsca spotkań, informacje o moderatorach są dostępne i uzupełniane na oficjalnej stronie Kongresu.

Zapraszamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie Kongresu i w każdej zakładce tematycznej – zachęcają organizatorzy.

20.03 – Region I – Muzeum Zachodniokaszubskie
20.03 – Nowa kultura – Instytut Kultury Miejskiej
22.03 – Region II – Stacja Kultura w Rumi
23.03 – Region III – Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie
24.03 – Edukacja kulturowa i kulturalna – Uniwersytet Gdański
27.03 – Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza – Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku
28.03 – Sztuki wizualne – Akademia Sztuk Pięknych
29.03 – Literatura na Pomorzu – Uniwersytet Gdański
29.03 – Pieniądze i kultura – Pracodawcy Pomorza
30.03 – Muzyka alternatywna – SPATiF
31.03 – Kultura filmowa – Gdyńskie Centrum Filmowe
3.04 – Teatr i taniec – Teatr Wybrzeże
5.04 – Muzyka poważna – Nadbałtyckie Centrum Kultury
6.04 – Obywatele w kulturze – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
7.04 – Kultura na wsi – Kaszubski Uniwersytet Ludowy
10.04 – Off, czyli poza instytucjami – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
11.04 – Polityki i strategie kulturalne – Instytut Kultury Miejskiej

Harmonogram
24.04.2017. Obrady plenarne.
Teatr Wybrzeże, godz. 10.30 – 20.00
Rejestracja: od godz. 9.30

1. Część oficjalna (otwarcie)
2. Obrady plenarne, część I
– prezentacje moderatorów z obrad stolikowych (do 5 minut każda, łącznie ok. 1-1,5 h)
3. Przerwa kawowa
4. Panel „Kultura na nowe czasy”
5. Obrady plenarne, część II
– dyskusja plenarna „Kultura na Pomorzu”
6. Przerwa lunchowa
7. Dokończenie obrad, przyjęcie dokumentów(u) kongresowych(ego)
8. Coctail/rozmowy kuluarowe

W panelu „Kultura na nowe czasy” udział wezmą: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (była minister kultury i dziedzictwa narodowego), Robert Biedroń (prezydent Słupska), Artur Celiński (Res Publica), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Dlaczego Kongres Kultury Pomorskiej?
Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej. Od tego momentu przeprowadziliśmy setki rozmów, wykonaliśmy wiele działań i, przede wszystkim, zyskaliśmy pewność, że Kongres jest potrzebny. Głównym hasłem, które przyświeca tej inicjatywie jest „Kultura porozumienia” – wyjaśnia Piotr Wyszomirski –
Biuro Organizacyjne Kongresu Kultury Pomorskiej, Fundacja Pomysłodalnia. I dodaje: – Nie ulega wątpliwości, że kultura jest najważniejsza. Nie tylko gospodarka i polityka wynikają z kultury. Najpierw muszą być wartości, które powinny stanowić bazę, na której się buduje gospodarkę, politykę i relacje międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, możemy mówić o synergii społecznej.

Pomorze to fascynujący Region obfitujący w miejsca, w których powstawała Historia. Mówiąc o kulturze naszego Regionu, nie można zapominać o skomplikowanej, ale i różnorodnej spuściźnie, która powinna nas wzbogacać, a nie dzielić. Kultura, dzięki wartościom, powinna prowadzić do konsensusu i wyznaczać standardy w komunikacji społecznej. Region i Centrum nie powinny stanowić antynomii, tak jak kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna (off). Tematów, które już podjęto podczas debat, jest wiele. Suma zebranych głosów będzie stanowić bazę, na której nadbudowywane będą wnioski i postulaty. Mamy nadzieję, że Kongres będzie  nie tylko ich depozytariuszem, ale stworzy trwałą platformę wymiany poglądów i budowy najlepszych rozwiązań – komentuje Piotr Wyszomirski.

Blisko dwuletnie przygotowania do Kongresu Kultury Pomorskiej wchodzą w decydującą fazę. Przed nami 18 wydarzeń, które zamkną pierwszy etap inicjatywy powstałej w organizacjach pozarządowych i skierowanej do wszystkich zainteresowanych. Po nich Kongres będzie trwać nadal, być może za kilka lat znowu przyjmie formę ciągu zorganizowanych spotkań. Do tego czasu funkcjonować będzie jako monitor kultury pomorskiej i wykonawca postanowień proponowanych na obradach plenarnych.

Zapraszamy na obrady stolikowe, poświęcone wybranej problematyce i oczywiście obrady plenarne, które będą podsumowaniem cyklu. Obraz kultury pomorskiej będzie pełniejszy dzięki  uczestnictwu zainteresowanych dobrem wspólnym – zachęcają organizatorzy.

Partnerzy: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr Wybrzeże, Fundacja Wspólnota Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pracodawcy Pomorza, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Filmowe, Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, SPATiF, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Stacja Kultura, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Filharmonia Kaszubska, Faktoria Kultury, Teatr Rondo, Teatr Miniatura, Opera Bałtycka, Wytwórnia Kultury „Bo-Tak”.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.